D3aG1.gif
D3aG1.gif

PAYLAŞIM Görevle Açılan Skilleri Görevsiz Yapma

Konu Bilgileri

Kategori Adı Genel Paylaşımlar
Konu Başlığı Görevle Açılan Skilleri Görevsiz Yapma
Konbuyu başlatan KoEditor
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan KoEditor

KoEditor

Moderator
2 Şub 2020
180
3
16
24
www.servertanitimi.net
D3aG1.gif
D3aG1.gif
Kod:
[HIDE]

USE [kn_online]

GO

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[EDIT_QUEST]    Script Date: 26.10.2015 12:13:36 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER PROCEDURE [dbo].[EDIT_QUEST]

(

@strUserId varchar(21),

@sQuestId smallint,

@bQuestStatus tinyint

)

AS

DECLARE @binQuest binary(400), @sQuestCount smallint, @tmpQuestId smallint, @tmpQuestStatus tinyint, @strQuest varbinary(400), @i int, @freePos int, @bFound tinyint

BEGIN

SELECT @binQuest = CAST(strQuest as varbinary(400)), @sQuestCount = sQuestCount FROM USERDATA WHERE strUserId = @strUserId

SET @freePos = null

SET @bFound = 0

SET @i = 1

IF (@binQuest IS NULL)

SET @binQuest = CONVERT(varbinary(400), 0)

/*Create By TheSky*/

WHILE (@i < 400 AND @bFound = 0)

BEGIN

SET @tmpQuestId = SUBSTRING(@binQuest, @i, 2) + SUBSTRING(@binQuest, @i, 1)

SET @tmpQuestStatus = SUBSTRING(@binQuest, @i + 2, 1)

IF (@tmpQuestId = @sQuestId)

BEGIN

SET @bFound = 1

IF (@bQuestStatus IS NULL)

BEGIN

SET @sQuestCount = @sQuestCount - 1

SET @sQuestId = 0

SET @bQuestStatus = 0

END

SET @strQuest = SUBSTRING(@binQuest, 1, @i - 1)

+ CAST(SUBSTRING(CONVERT(varbinary(2), @sQuestId), 2, 1) AS varbinary(1))

+ CAST(SUBSTRING(CONVERT(varbinary(2), @sQuestId), 1, 1) AS varbinary(1))

+ CAST(@bQuestStatus as varbinary(1))

/*Create By TheSky*/

+ SUBSTRING(@binQuest, @i + 3, 400 - (@i + 3))

END

ELSE IF (@tmpQuestId = 0 AND @freePos IS NULL)

BEGIN

SET @freePos = @i

END

SET @i = @i + 3

END

/*Create By TheSky*/

IF (@bFound = 0 AND @freePos IS NOT NULL)

BEGIN

SET @sQuestCount = @sQuestCount + 1

SET @strQuest = SUBSTRING(@binQuest, 1, @freePos - 1)

+ CAST(SUBSTRING(CONVERT(varbinary(2), @sQuestId), 2, 1) AS varbinary(1))

+ CAST(SUBSTRING(CONVERT(varbinary(2), @sQuestId), 1, 1) AS varbinary(1))

+ CAST(@bQuestStatus as varbinary(1))

+ SUBSTRING(@binQuest, @freePos + 3, 400 - (@freePos + 3))

END

IF (@bFound = 0 AND @freePos IS NULL)

BEGIN

print'error'

END

ELSE

BEGIN

UPDATE USERDATA SET strQuest = @strQuest, sQuestCount = @sQuestCount WHERE strUserId = @strUserId

END

END

[/HIDE]
Create New Char'a

Gizli içerik
Bu içeriği görmek için cevap yazmalısınız.

[/QUOTE]
 
Üst Alt